Raadscommissie kritisch over doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten

Keuze voor Maatweg-West slecht onderbouwd

FB_commissie_Omgeving_070223_2000px

Op 17 januari maakten we als Fietsersbond gebruik van de mogelijkheid in te spreken bij de commissie Omgeving. We vroegen de Raad aan de rem te trekken, omdat het voorgestelde tracé van de doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten – aan de westkant van de Maatweg – onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk is.

Onze twee minuten-pitch was overtuigend: de Raad zette de doorfietsroute op de agenda van de commissievergadering op 7 februari. Op die vergadering was de Fietsersbond uitgenodigd om een toelichting te geven op:

  • onze bezwaren tegen het tracé aan de westkant van de Maatweg en
  • de logica van het tracé aan de oostkant van de Maatweg.

Wethouder Tyas Bijlholt, bijgestaan door een gemeentelijke en een provinciale beleidsmedewerker, had de Raad veel uit te leggen, zowel over de gevolgde procedure als over de onderbouwing van de tracékeuze. Hij wist de Raad niet echt te overtuigen.

Gevraagd naar een omschrijving van het verschil tussen de Oost- en de West-variant gaf de Fietsersbond aan dat het niet een kwestie is van ‘goed’ en ‘minder goed’, maar van ‘goed besteed geld’ en ‘weggegooid geld’. De provinciale projectleider hield (tegen beter weten in?) vol dat de Maatweg West-variant “een goede route” was.

De commissie maakte een stevig punt van de onduidelijke onderbouwing van de gemaakte keuze voor de West-variant. De Fietsersbond zag graag een onafhankelijk haalbaarheidsonderzoek naar de Oost-variant. Dat leek in dit stadium teveel gevraagd.

De wethouder zegde toe op korte termijn (vóór 1 april) met een nadere onderbouwing te komen van de gemaakte keuze, inclusief een toelichting op de nadelen van de Oost-variant.

We zullen de commissie Omgeving blijven voeden met onze inzichten en vertrouwen er nog steeds op dat dit college een fietsvriendelijke en logische keuze zal maken.

Op donderdag 9 februari publiceerde het AD hierover een artikel, dat je hieronder kunt downloaden (bron: Algemeen Dagblad, met toestemming hier als download aangeboden).

pdf ⋅ 775 KB

Felle kritiek op definitief ontwerp doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten

Download

Categorieën