Second opinion Herinrichting Stationsgebied

Het eindrapport HERINRICHTING STATIONSGEBIED, Second opinion Verkeersveiligheid en fietscomfort dd 16 april 2020.

Het is voor de afdeling Amersfoort een verrassend rapport. De conclusies geven geen reden om de plannen drastisch te gaan wijzigen. Er worden  aanbevelingen gegeven om het fietsverkeer nog wat veiliger de Stationsstraat te kunnen laten oversteken en er worden aanbevelingen gegeven om de automobilist duidelijk te maken wat er verwacht kan worden: voorrang verlenen aan fietsers vanuit twee richtingen op de Stationsstraat.

De conclusies van DTV consultants zijn namelijk onder andere:

“Uit de modelstudie verkeersafwikkeling blijkt dat het voorgestelde inrichtingsprincipe met alleen nog verkeerslichten op het Stationsplein en het opheffen van de busbanen op de Stationsstraat leidt tot een betere verkeersafwikkeling dan in de huidige situatie.

Ook de oversteekbaarheid voor fietsers en voetgangers verbetert, door de korte oversteeklengtes en de gefaseerde oversteken.

Enkel het gemotoriseerd verkeer in de Snoeckaertlaan krijgt, volgens de modelstudie, af en toe, kortstondig te maken met wat langere wachttijden.”

Een resultaat van dit onderzoek is dat er binnenkort wat kleine aanpassingen op het Smallepad worden gedaan, zodat fietsers van en naar het Smallepad van de Brouwersstraat en Wijersstraat meer opstelruimte krijgen en minder scherpe bochten hoeven te maken.

pdf ⋅ 2 MB

Eindrapport Second opinion Stationsstraat

Download