Overleg met de gemeente

De Fietsersbond heeft regelmatig overleg met de gemeente over zaken die de fietser en de veiligheid van de fietser aangaan. Grote werken zoals de fietsenstalling bij het station, doorfietsroutes, fietsbarrières als de Stadsring en straks ook de ondertunneling van het spoor bij het Dierenpark staan op de agenda. We brengen onze wensen in voor wat betreft het gemeentelijk fiets- en mobiliteitsbeleid.

Net zo belangrijk vinden we de uitvoering van beleid: wat zien we terug van dat fietsbeleid en hoe veilig, comfortabel en prettig is het fietsen in Amersfoort.
We zijn alert op concrete knelpunten zoals een gevaarlijke weginrichting, slechte fietspaden, strooiroutes in de winter, slechte bewegwijzering bij omleidingen, onverwachte wegafsluitingen voor fietsers en niet de vergeten de afstelling van de verkeerslichten.
Zie de filmpjes op het YouTube-kanaal van de afdeling Amersfoort.

Kom je zelf een misstand tegen, meld dat dan in ieder geval bij de gemeente: melding, liefst met een foto erbij.