Laat de gemeente Amersfoort weten dat u een veilige Zevenhuizerstraat wil!

De Zevenhuizerstraat veilig voor kinderen!

Onderteken de petitie en spoor de gemeente Amersfoort aan tot actie!

Zevenhuizerstraat

De bewonersgroep Zevenhuizerstraat en de Fietsersbond Amersfoort willen een veilige Zevenhuizerstraat voor alle verkeersdeelnemers, in het bijzonder voetgangers en minder vaardige fietsers als senioren en kinderen. Wanneer u de petitie ondertekent laat u aan de gemeente Amersfoort weten dat u ook een veilige Zevenhuizerstraat wilt. Voor het ondertekenen van de petitie, klik hier: petitie

 

Een paar feiten over de Zevenhuizerstraat:

  • Over het drukste gedeelte van de Zevenhuizerstraat rijden per etmaal gemiddeld 11.600 motorvoertuigen. Ter vergelijking: Op de Daam Fockemalaan waren dat er in 2018 slechts 7.700
  • De luchtkwaliteit rond de Zevenhuizerstraat is vergelijkbaar met die rond de Stadsring en de Leusderweg
  • Volgens verkeerskennisplatform CROW is het bij de huidige breedte van de Zevenhuizerstraat tussen Kerklaan en Rondweg Noord al onveilig voor fietsers bij meer dan 6.000 motorvoertuigen per dag

 

Wat willen we?

In september 2020 heeft de gemeenteraad een motie van D66 en GroenLinks aangenomen om onderzoek te doen naar het invoeren van 30 km/uur wegen. De uitkomst daarvan willen we niet afwachten. We vragen de gemeente Amersfoort om van de Zevenhuizerstraat versneld een 30 km/uur weg te maken en deze zodanig in te richten dat iedereen er veilig kan fietsen. We willen minder ongevallen (het liefst geen één!) en voor fietsers een plaats op de weg die gelijkwaardig is aan die van automobilisten.

 

En natuurlijk zijn er nog veel meer wegen in Amersfoort die we veiliger willen krijgen voor de voetganger en fietser. Ook voor die wegen blijven we ons inspannen.

Hier bijgevoegd de brief over de petitie aan de inwoners van Hoogland/ Amersfoort.

pdf ⋅ 292 KB

Brief petitie Zevenhuizerstraat

Download

Categorieën