Over ons

Wie we zijn

De Fietsersbond Amersfoort is een afdeling van de landelijke Fietsersbond die bestaat uit vrijwilligers die in Amersfoort wonen en fietsen. De afdeling werkt samen met andere maatschappelijke organisaties, de gemeente en de provincie om het fietsbeleid en de fietsinfrastructuur te verbeteren. Ruimte voor fietsers, een veilig netwerk van fietspaden en 30km-wegen, terugdringen van snelheidsverschillen op de rijbaan en op het fietspad, en een soepel fietsend wegdek.

We willen fietsen aantrekkelijk, veilig en comfortabel maken voor álle Amersfoorters (en voor de bezoekers van onze mooie stad).

Wat we doen

Om fietsgebruik te stimuleren en te faciliteren doen we de volgende dingen:

  • Adviseren over fietsbeleid en uitvoering. Samenwerken met de gemeente om infrastructurele wijzigingen of maatregelen te toetsen op veilig en toenemend fietsgebruik.
  • Lobby voor een goed fietsnetwerk en fietsvoorzieningen. Signaleren van knelpunten en stimuleren van directe en comfortabele fietsverbindingen.
  • Uitdragen van landelijk fietsbeleid, zoals 30 km/u als norm binnen de bebouwde kom.
  • Via (sociale) media streven naar zoveel mogelijk draagvlak onder de inwoners van Amersfoort.
  • Samenwerking zoeken met andere organisaties binnen en buiten Amersfoort die fietsgebruik willen stimuleren vanwege de duurzaamheid, leefbaarheid, natuur, gezondheid en vitaliteit.

Doe jij mee?

Denk je graag mee of doe je graag wat voor fietsers in Amersfoort?
Wil je je inzetten voor:

  • Het fietsbeleid of de (her)inrichting van fietsinfrastructuur?
  • Het in kaart brengen van knelpunten in je omgeving? En het bedenken van oplossingen?
  • Het zichtbaar maken van onze activiteiten op social media?

Drink een koffietje met ons (iets anders mag ook), dan kijken we of we iets voor elkaar kunnen betekenen. Mail naar [email protected].