Doorfietsroute deugt niet

Ontwerp doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten is onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk.

DFR_Aft-Bun_DO_v2_1500px

Medio december ontving de Fietsersbond het concept-Definitief Ontwerp (DO) voor de doorfietsroute Amersfoort-Bunschoten. De ontwerpers bleken weinig te hebben gedaan met de kanttekeningen van zowel de Afdeling Amersfoort als het Utrechts FietsOverleg (UFO) van januari 2022.

Reden voor de Fietsersbond om in overleg te willen met wethouder Tyas Bijlholt en een stevige reactie te versturen naar de provinciale projectorganisatie. We vragen om een heroverweging. We willen voorkomen dat er publieke middelen worden gestoken in een route die onveilig, omslachtig en onaantrekkelijk is. Vergelijk hieronder de voorgestelde doorfietsroute (Definitief Ontwerp) met het door ons bepleite alternatief langs de oostkant van de Maatweg.

Bovendien willen we dat in de uitvoering rekening wordt gehouden met het rijgedrag van (door)fietsers: ruime bochten, veilige oversteken en zo min mogelijk verkeerslichten.

Op 17 januari hebben we de Commissie Omgeving van de Gemeenteraad geïnformeerd over onze zorgen. De Commissie wil dat de Doorfietsroute in de eerstkomende bijeenkomst op de agenda wordt gezet, zodat de Commissie hierover door kan praten. Wordt dus vervolgd

Wil je zelf zien wat de verschillen zijn tussen het definitief ontwerp en de door ons voorgestelde route? Bekijk dan deze video op ons YouTube-kanaal. Op deze video zie je een van de knelpunten in de ontwerp-doorfietsroute.

Reageren of meer weten? Mail naar [email protected] 

Categorieën