De Fietsersbond en het nieuwe parkeerbeleid

Auto-parkeerbeleid, wat hebben we daar te zoeken?

De_Hof_autoparkeerplaats_1200px

Eind mei 2023 publiceerde de gemeente Amersfoort het richtinggevende document voor het Deelomgevingsprogramma parkeren. Dat programma komt voort uit een coalitiebesluit en de omgevingsvisie en draait om de invoer van betaald parkeren en vergunningparkeren voor de hele stad, het inrichten van parkeerhubs aan de stadsranden en een lagere parkeernorm bij nieuwbouw.

De Fietsersbond behartigt de belangen van alle fietsers, promoot fietsgebruik en zet zich in voor meer en betere fietsvoorzieningen. Dus waarom zouden we iets vinden van de voorstellen voor nieuw Amersfoorts parkeerbeleid? Gaat dat niet alleen over auto’s?

‘Nee’ is het korte antwoord. Het langere antwoord is dat het terugdringen van autoparkeren kansen biedt voor fietsgebruik en fietsvoorzieningen, en dat een achterliggende gedachte van het nieuwe parkeerbeleid dezelfde is als van het promoten van het fietsgebruik: een leefbaardere stad.

Het gebruik van de fiets is, net als het bevorderen van lopen en OV-gebruik, niet meer los te zien van een veel bredere ambitie: het leefbaarder, veiliger en gezonder maken van onze steden en dorpen. Een belangrijke stap bij het verwezenlijken van die ambitie is het wegnemen van de centrale rol die de auto heeft bij de inrichting en het gebruik van de openbare ruimte. Auto’s verstoppen onze stadscentra en beheersen op veel plaatsen de inrichting van de openbare ruimte. Met het auto-denken hebben we onze steden weggegeven, net als de speelruimte in onze wijken en de leefbaarheid van onze plekken. We hebben een vervoermiddel veel te belangrijk gemaakt.

Door het terugdringen van het autoparkeren komt ruimte beschikbaar voor groen, voor het beleven van de omgeving waar we wonen en voor die veel gezondere (en leukere) manier van ons verplaatsen: het fietsen. We krijgen er onze stad mee terug.

De Fietsersbond in Amersfoort steunt daarom de kernpunten van de voorstellen voor het nieuwe parkeerbeleid: het ontmoedigen van autogebruik, minder ruimte voor autoparkeren, een grotere leefbaarheid van stad en openbare ruimte, meer veiligheid en betere zorg voor milieu en toekomst. Het zijn moedige voorstellen van wethouder en coalitie, onze waardering daarvoor.

Voorwaarde is wel dat ten minste een deel van de vrijgekomen ruimte wordt gebruikt voor fietsvoorzieningen als fietspaden en fietsparkeren: het nieuwe parkeerbeleid hoort in een integrale aanpak om de stad groener, aangenamer en gezonder te maken. Daarnaast moet autoparkeren mogelijk en betaalbaar blijven voor de mensen die door hun maatschappelijke functie of fysieke gesteldheid zijn aangewezen op de auto. De Fietsersbond is niet tegen autogebruik, maar promoot de fiets als groen, gezond en plezierig alternatief voor onnodig autogebruik.

Naast onze mening over de nieuwe voorstellen willen we graag nóg een geluid laten horen: een welgemeend ‘dankjewel’ aan alle medefietsers. Voor de keren dat het regent of koud is en je toch op de fiets naar werk, school of andere plek bent gegaan. En je daardoor geen auto hebt laten rijden door de mooie straten van onze stad. Voor de keren dat je die auto misschien best had kunnen nemen, maar dat toch niet doet. Omdat die fiets leuker (en waarschijnlijk sneller) is, en omdat je weet waar je het voor doet. Voor alle keren, samengevat, dat jij en je fiets al bezig zijn geweest met waar we – denken we – allemaal naartoe willen: een stad die nog leuker, gezonder en leefbaarder is. Dankjewel daarvoor!

Categorieën