Ontwerp-Omgevingsvisie

what’s in it for us?

Scherm­afbeelding 2023-01-18 om 10.26.59

Op 16 januari jl. besprak de Commissie Omgeving van de Amersfoortse gemeenteraad de ontwerp-Omgevingsvisie. In die visie staat hoe Amersfoort er over 30 jaar uit gaat zien. Volgens de gemeente dan.
Ver vooruitkijken dus.

Die visie wordt een nogal bepalend kader. Daarom kunnen inwoners en belangenbehartigers als de Fietsersbond er iets over zeggen. Dat hebben we gedaan in een brief aan de raadsleden die lid zijn van de commissie Omgeving.

We hebben vooral gekeken naar het hoofdstuk 3: Op weg naar een duurzame mobiliteit en aanvullingen voorgesteld op het fietsnetwerk:

  • de ontsluitende, veilige en recreatieve fietsverbinding op de Kop van Isselt: de oversteek over de Eem vanaf de door te trekken Kleine Koppel, voorbij de Koppel-brug naar De Schans.
  • een doorgaande verbinding langs het Valleikanaal vanaf de Verdiweg, in het verlengde van het Jaagpad, langs het kanaal tot aan de Liendertseweg.
  • de verbinding vanuit de stad naar de Paradijsweg: een belangrijke schakel in het recreatieve net. De brug over de A28 (gemeente Amersfoort) is te smal om de toegenomen druk van voetgangers (wandelaars, joggers) en fietsers (gewoon, e-bikes, mountainbikes, toer-en racefietsen) op te vangen.

 

Categorieën