Laan der Hoven/Het Masker voor fietsers

2022-11-01090823Masker Oversteek Linksaf
De gemeente gaat aan de kruising van de Laan de Hoven met Het Masker ombouwen naar een rotonde, met fietsers in de voorrang. De Fietsersbond is uitgenodigd mee te denken over het ontwerp van de rotonde, en veel van onze suggesties zijn overgenomen. Daardoor rijden de bochten nét wat soepeler voor fietsers, en worden ze beter gezien door afslaande auto’s.
Het drukke tweerichtingen-fietspad langs het Masker en langs de vijver wordt ook verbreed. Een grote wens van de Fietsersbond: het realiseren van een voorsorteerstrook op Het Masker, voor linksafslaande fietsers van het Masker naar de brug over de vijver.
Lukt dat met de beschikbare ruimte, of past het niet? Daarover verschillen we met de gemeente van mening. Wordt vervolgd!

Wat vind jij van die opstelstroken, zijn die nodig of niet? Laat het ons weten, stuur een mailtje naar [email protected]

Categorieën