De Nieuwe Poort: korte termijn-maatregelen

DeNieuwePoort

De Nieuwe Poort is een beetje een hoofdpijndossier. Rondom loopt een tweerichtingen-fietspad. Ingewikkeld voor afslaand autoverkeer. Er zijn regelmatig (bijna-)ongelukken.
De gemeente heeft in het afgelopen decennium meerdere adviezen gevraagd over de (her)inrichting van het plein. Het laatste vat alle eerdere adviezen kort samen en gaat over maatregelen die op korte termijn uitvoerbaar zijn en bijdragen aan de fietsveiligheid.

De Fietsersbond heeft in een overleg met de gemeente per maatregel aangegeven hoe die het beste uitgevoerd kan worden met het oog op de fietsveiligheid. Verder hebben we opnieuw een krachtig pleidooi gehouden voor het realiseren van een tweede fietspad onder het spoor door aan de stationskant van de tunnel. Dat zou kunnen als de busbaan en de autobaan worden samengevoegd, een van de voorgestelde maatregelen.

Categorieën