Speedpedelecs op de rijbaan?

speedpedelec

De gemeente Amersfoort heeft ons gevraagd te adviseren over speedpedelecs: moeten ze op de rijbaan (net als brommers en scooters) of niet? Het korte antwoord is: ja, maar ons advies was iets genuanceerder.

 

In juni 2021 heeft de gemeente als proef de mogelijkheid geboden van een ontheffing.
Met die ontheffing kunnen speedpedelec-gebruikers op het fietspad.
Afgelopen zomer heeft DTV consultants de effecten van de maatregel geëvalueerd, in opdracht van de gemeente. Uit de evaluatie blijkt dat automobilisten moeite hebben met het accepteren van speedpedelecs op de rijbaan, en in een aantal gevallen intimiderend gedrag laten zien.
Fietsers hebben op het fietspad meer last van maaltijdbezorgers en scooters dan van speedpedelecs.

Speedpedelecs horen wat ons betreft op de rijbaan. Dat kàn als op die rijbaan een maximumsnelheid geldt van 30km per uur.
Zover is het nog niet. We vinden het triest dat een conflict op de rijbaan (tussen speedpedelecs en automobilisten) met die ontheffingen wordt verplaatst naar het fietspad: tussen speedpedelecs en andere gebruikers. Het is al druk genoeg op veel  fietspaden.

Omdat we niet willen dat gebruikers van speedpedelecs slachtoffer worden van ons principe, hebben we de gemeente laten weten in te kunnen stemmen met verlenging van de proef voor twee jaar. We vragen de gemeente nadrukkelijk werk te maken van het invoeren van de 30km als maximumsnelheid in de bebouwde kom. Zodat de speedpedelecs veilig naar de rijbaan kunnen.

Categorieën