Wat we verwachten van het nieuwe college

17038_fullimage_visual nieuwe raad 2022

Na een verrassende aanloop zat er vóór de zomer toch een nieuwe coalitie. Zonder Amersfoort2014, maar mét D66, Groen Links, Partij voor de Dieren, ChristenUnie en CDA.

Als bijdrage aan het coalitie-akkoord hebben we hebben de coalitie een brief gestuurd met felicitaties en de volgende verwachtingen:

“Als Amersfoortse afdeling van de Fietsersbond willen we u een paar resultaten meegeven.

Resultaten die we graag terug willen zien in uw coalitieakkoord, door u te realiseren in de komende vier jaar. Zodat Amersfoort in 2025 veiliger, comfortabeler en plezieriger is voor fietsers. Zodat fietsen voor onze inwoners het aantrekkelijke alternatief is. Zodat Amersfoort stijgt in de ranglijst van Fietsstad van het Jaar.

De resultaten, wat ons betreft:

  1. Invoering van 30 km/uur als normsnelheid op alle wegen zonder vrijliggend fietspad, in en buiten de bebouwde kom. De argumenten hiervoor liggen voor het opscheppen.
    De huidige 50 km/uur wordt de weloverwogen uitzondering, voor uitvalswegen, ring- en rondwegen. Fietsveiligheid staat voor ons voorop, veilig fietsen is een recht voor álle Amersfoorters.
  2. Een substantiële budgetverhoging voor fietsbeleid en fietsinfrastructuur; een budget dat in verhouding staat tot het aantal fietsers, en dus groter wordt ten opzichte van het mobiliteitsbudget voor gemotoriseerd verkeer. De geambieerde modal shift moet financieel worden vertaald en met voldoende beleidscapaciteit kunnen worden uitgevoerd.
    Zodat fietsen voor nóg meer Amersfoorters het gezonde en schone alternatief wordt voor de personenauto.
  3. Amersfoort fijne fietsstad: door een fietsvriendelijke instelling van de VRI’s bij ‘grote’ oversteken als Stadsring, de Ringwegen, de uitvalswegen naar de A28, de Stichtse Rotonde, de Bunschoterstraat, de Amsterdamseweg en zo meer. Door bij tijdelijke maatregelen meer rekening te houden met het fietsverkeer: de afgelopen tijd zijn belangrijke fietsverbindingen lange tijd afgesloten, dit moet en kan beter. Door de projecten uit het Fietsplan (2016) met voorrang te realiseren èn het Fietsplan te actualiseren. Door bij de aanleg van fiets-infrastructuur rekening te houden met de minder vaardige fietser.”

Wat de nieuwe coalitie belangrijk vindt kun je lezen in het Coalitieakkoord 2022-2026.

Categorieën