Fietsscores verkiezingsprogramma’s

Een analyse

Fietsscores verkiezingsprogramma’s Amersfoort maart 2022

Als afdeling Amersfoort van de Fietsersbond hebben we de verkiezingsprogramma’s van de verschillende politieke partijen van Amersfoort vergeleken op fietsvriendelijkheid.

Op 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen, aanleiding voor de Fietsersbond Amersfoort om de partijprogramma’s naast elkaar te leggen: hoe fietsvriendelijk denkt de Amersfoortse politiek?

PROGRAMMA’S
De deelnemende politieke partijen beschrijven in hun verkiezingsprogramma’s waarvoor zij zich de komende vier jaar gaan inzetten. De Fietsersbond Amersfoort dringt er al jarenlang bij de partijen op aan om hun standpunten over fietsmobiliteit op te nemen in een aparte fietsparagraaf. Voor de verkiezingen van 2022 ziet Amersfoort zich voor een gelaagde uitdaging gesteld: groeien en tegelijkertijd de klimaatdoelen halen. Hoe houden we een groter wordende stad bereikbaar en leefbaar?

KLEUR BEKENNEN
Als Fietsersbond Amersfoort zijn we druk bezig om de deelnemende partijen kleur te laten bekennen voor wat betreft hun visie op de rol van de fiets bij mobiliteits- en andere vraagstukken. Zo organiseerden we op 9 maart samen met Milieudefensie Amersfoort een mobiliteitsdebat. Een volgende stap is het analyseren van de diverse  verkiezingsprogramma’s. Die hebben we naast elkaar gelegd om te kijken in hoeverre partijen voor de komende vier jaar concreet fietsvriendelijk beleid hebben
geformuleerd. De resultaten van deze vergelijking hebben we samengebracht in een grafiek.

WERKWIJZE
Van de vijftien partijen die meedoen aan de komende gemeenteraadsverkiezingen in Amersfoort hebben we er veertien beoordeeld: van de lijst Zwarte Piet is Zwart hebben we geen verkiezingsprogramma kunnen vinden. De programma’s van Jezus Leeft, BPA en de Blanco lijst (van Lamoen-Vrede en Recht) besteden geen noemenswaardige aandacht aan de fietser en staan niet bij de resultaten.
We hebben vooral gekeken in hoeverre de verkiezingsprogramma’s concrete maatregelen bevatten die het fietsen bevorderen en veiliger maken. Per maatregel is een aantal punten toegekend, volgens een eenvoudig systeem: hoe gunstiger de maatregel voor de fietser, hoe meer punten. Naast beoordelingspunten voor verbetering van de fietspaden, het fietsnetwerk en de fietsveiligheid zijn ook punten toegekend voor maatregelen die het fietsen aangenamer maken, zoals het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten.

RESULTATEN
We zijn blij om te merken dat in vergelijking met 2018 het bevorderen van de  fietsmobiliteit en de fietsveiligheid bij een groter aantal partijen een belangrijke plaats heeft.
De Fietsersbond Amersfoort is dan ook tevreden over de ontwikkeling in het denken over fietsmobiliteit en fietsveiligheid. Acht van de veertien beoordeelde verkiezingsprogramma’s bevatten in meerdere of mindere mate concrete structurele maatregelen om met beleid voor fietsmobiliteit te werken aan een duurzamer, veiliger en gezonder Amersfoort. Daarbij is zonneklaar welke partijen de koplopers zijn en bij welke partijen je niet hoeft aan te kloppen wanneer je de fiets de komende jaren een belangrijkere plaats in de Amersfoortse mobiliteit wilt geven.

MEER WETEN?

Wouter Wagemakers en Charlotte Jager | 06 5150 7065 | [email protected]

Categorieën