Een presentatie van resultaten uit de enquête kunt u hieronder vinden

Resultaten enquête ‘De fietstoekomst in Amersfoort: fietst u mee?’

Enquête afdeling Amersfoort

De enquête die in juli 2020 is uitgezet is door ruim 200 Amersfoorters ingevuld.

Naast het toekennen van waardes aan verschillende stellingen hebben de Amersfoorters ook veel op- en aanmerkingen, wensen en tips gegeven.

Een neerslag van de respons kun je hieronder downloaden.

pdf ⋅ 2 MB

Resultaten enquête afdeling Amersfoort

Download

Categorieën