Geef uw meningen, ideeën en tips door via onze enquête.

De fietstoekomst in Amersfoort: fietst u mee?

Fiets uw ideeën de Fietsvisie 2030 in!

6. B9FE95A3-FF17-4C64-918D-ED10B8E15384

Elke gemeente, dus ook Amersfoort, stelt momenteel een omgevingsvisie op. Zo’n visie beschrijft de fysieke inrichting van onze stad/gemeente. De Fietsersbond vindt het belangrijk dat onze omgeving optimaal voor fietsen ingericht is. En dus gaan de vrijwilligers van de afdeling Amersfoort van de Fietsersbond, in navolging van de Fietsvisie 2040 van de landelijke Fietsersbond, een lokale Fietsvisie samenstellen. Zo geven we het belang van de fietsers een stem in de omgevingsvisie van onze gemeente.

Voor deze Fietsvisie zoeken wij meningen, tips en ideeën. Daarvoor hebben we een enquête gemaakt. U kunt deze vinden als u hier klikt. Hoe meer Amersfoorters meepraten, des te duidelijker toekomstbeeld we kunnen presenteren.

Praat mee, vul de enquête in! Meedoen kan tot en met 6 september 2020.

Begin september gaan we een digitale bijeenkomst organiseren waarin we de resultaten van deze enquête delen. Met belangstellenden gaan we verder van gedachten wisselen bij het opstellen van de Fietsvisie voor Amersfoort.

De enquête is onder meer erop gericht de knelpunten en mooie facetten van het fietsen in Amersfoort te inventariseren.

De gemeente Amersfoort gebruikt vijf speerpunten in haar fietsplan ‘Amersfoort Fietst’. Deze ‘Bike Five’ gebruiken we als kapstok bij onze vragen in de enquête over hoe een fietser in Amersfoort de infrastructuur van onze gemeente beoordeelt.

 

De speerpunten uit het plan zijn:

 • Bike Five 1: Bouwen aan een compleet, samenhangend en veilig fietsnetwerk
  “We bouwen aan een samenhangend netwerk van hoofd- en snelfietsroutes. Dit netwerk is goed onderhouden en comfortabel, makkelijk te vinden en is goed bereikbaar vanuit de wijken en de regio. De aanwezige knelpunten moeten worden opgelost en ontbrekende schakels worden ingevuld. Op deze hoofdfietsroutes worden fiets en auto waar mogelijk gescheiden van elkaar.”

 

23
23. Kruispunt/T-splitsingen van Oldenbarneveltlaan
 • Bike Five 2: Verbeteren van fietsvoorzieningen
  “De ketting is zo sterk als de zwakste schakel. Om de fiets als aantrekkelijk alternatief voor andere vervoersmiddelen te gaan zien, zullen naast een goed fietsnetwerk ook de voorzieningen op orde moeten zijn: de hele fietsreis moet ‘kloppen’. Fietsparkeren is daarom goed geregeld. Er zijn voldoende plekken, fietsenstallingen zijn goed te vinden, zijn makkelijk toegankelijk en liggen op alle ‘fietsrijke’ plaatsen. Ze dienen ruim genoeg te zijn voor de verschillende soorten fietsen. Er zijn voldoende oplaadmogelijkheden voor de e-bike. De voorzieningen sluiten aan op OV en auto voor vervoer op grotere afstand.”

 

11, F97B7EB5-D4C4-4356-A198-0F3D1415F4DD
 • Bike Five 3: Stimuleren van innovatie en distributie per fiets
  “Met de inzet van nieuwe technieken kan het fietsen veiliger, sneller en comfortabeler gemaakt worden. Het gebruik van big data levert een schat aan informatie over fietsroutes, fietsendiefstal, etc.. Innovatie zien we ook terug in de voortschrijdende technieken voor fietsdistributie. Transportfietsen (cargobikes) kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het vergroenen van de toelevering van goederen voor winkels en bedrijven in met name het stadshart. Zo houden we het stadshart bereikbaar en beschermen we het historische centrum.”

 

Groene Golf Stadsring
 • Bike Five 4: Vergroten van veiligheid & vitaliteit
  “De fiets is niet alleen een goed vervoermiddel om van A naar B te gaan, ook levert het winst voor de gezondheid. Sport en bewegen via recreatieve fietsroutes dragen bij aan de vitaliteit van de Amersfoorter. Door grotere snelheidsverschillen tussen gewone fietsen en snorfietsen, e-bikes en hogesnelheidsfietsen (speedpedelecs), moet werk gemaakt worden van de veiligheid, met name voor de kinderen en ouderen. Waar mogelijk scheiden we fietsroutes van het autoverkeer en van de brommers en snorfietsen (van het fietspad af). Dit is veiliger en geeft minder blootstelling aan uitlaatgassen.”

 

fietsplezier
Beeld-auteur: Henk Dekkers
 • Bike Five 5: De fiets in de hoofdrol
  “Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen wordt de fiets meegenomen in de plannen: het zogenoemde ‘fietsinclusief beleid’. Bij besluiten over de inrichting van de stad – zowel bij nieuwe infrastructuur als in de bestaande ruimte – worden de consequenties voor de fiets meegewogen. Zijn bijvoorbeeld nieuwe woningbouw-, bedrijfs- of sportlocaties goed ontsloten voor de fietser? In het fietsinclusief beleid geven werkgevers de fiets een prominente plek in hun mobiliteitsbeleid voor werknemers.”

We zijn benieuwd naar jullie ervaringen in Amersfoort. Komen ze overeen met deze beelden? Laat ons weten wat voor toekomst voor fietsen in Amersfoort je verkiest: vul de enquête in!

Stuur de link ook door naar vrienden en bekenden in Amersfoort. Hoe meer reacties, hoe beter de Fietsvisie wordt.

Categorieën