Fietsers in de knel

Het fietst niet veilig op de E.Meysterweg in het Leusderkwartier. De weg is te smal voor zoveel auto’s en fietsers. De Fietsersbond vraagt hiervoor aandacht bij de gemeente.

De route Everard Meysterweg / Daltonstraat ontsluit een deel van het Leusderkwartier. Vanwege het drukke auto- en fietsverkeer zou de route eigenlijk moeten bestaan uit een volwaardige tweebaansweg met bij voorkeur vrij liggende fietspaden of tenminste afgescheiden fietsstroken. Die ruimte is er niet tussen de bomen. De rijbaan is te smal en auto’s rijden vaak over de smalle fietsstroken. En door de gebrekkige parkeerplaatsen staan auto’s ook regelmatig deels op die fietsstroken. Daartussen door moeten fietsers hun weg zien te vinden. De weg is een hoofdfietsroutes in onze stad en er is geen alternatief voor de vele fietsers.

Fietsen op de E. Meysterweg

De afgelopen decennia is de situatie voor fietsers langzaam verslechterd door het groeiende autoverkeer. Daar moet hoognodig iets aan gebeuren aldus de Fietsersbond. De weg voldoet niet meer aan de huidige veiligheidseisen. Door de aanleg van de Kersenbaan zou deze route nog zo’n 20% extra autoverkeer moeten verwerken volgens de berekeningen. Om die reden besloot de gemeenteraad in 2008 tot instelling van éénrichtingsverkeer na aanleg van de Kersenbaan. Dan ontstaat de ruimte voor veilige fietspaden of stroken.

De Fietsersbond dringt er op aan dat er een echte oplossing komt voor het fietsverkeer. Nog 20% autoverkeer erbij op de huidige smalle weg is onaanvaardbaar. Er moet een veilige oplossing komen voor het fietsverkeer. Dat is ook goed voor de wijkeconomie omdat ongeveer de helft van de mensen met de fiets hun inkopen doen. Het Leusderkwartier is na jaren van versloffing toe aan een verbeterslag voor het fietsverkeer aldus de Fietsersbond. Zij spreekt de wijkorganisaties, politieke partijen en met name het gemeentebestuur daarop aan.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *