De varianten

De fietsersbond heeft de informatiebijeenkomst voor de raadsleden bezocht over het plan om eenrichtingsverkeer in de omgeving van de kersenbaan te realiseren. Het doel was een veilig en leefbaar klimaat te scheppen in de wijken rondom de Kersenbaan. Er heeft dit jaar een onderzoek plaats gevonden naar het verkeersklimaat in de omliggende wijken. Er zijn auto’s geteld en de lucht en geluid zijn gemeten Op basis hiervan  zijn er conclusies getrokken en de wethouder presenteerde weer een nieuwe variant.

 

Maar geen woord over fietsers. Een  fietser kan zich niet veilig voelen als er 16 auto’s per minuut passeren die 50 km per uur mogen rijden, er geparkeerde auto’s langs de weg staan en gedeeltelijk op de weg, er geen aparte fietsstroken zijn. Noemen we dit veilig ??

op de site van de gemeente Amersfoort staat de presentatie.

Categorieën

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *