Linke Paaltjes

Uit onderzoek van de Fietsersbond bleek dat meer dan 99 procent niet aan de aanbevolen vormgevingsnormen voldeed. De Fietsersbond riep fietsers daarom in 2011 op, gevaarlijke en of overbodige paaltjes te melden op www.fietsersbond.nl/meldpunt. De Fietsersbond zorgde dat de klachten bij de gemeente of provincie terecht kwamen en lokaal actieve afdelingen van de bond hielpen gemeenten bij de inventarisatie en riepen op tot actie. Sindsdien verwijderden  vele gemeenten in Nederland in totaal naar schatting zo’n 4.000 paaltjes. Deze schatting is gebaseerd op een inventarisatie van de lokaal actieve afdelingen. In Amsterdam werden bijvoorbeeld 2.400 paaltjes weggehaald, in andere gemeenten gaat het om 5 tot enkele honderden.

Voor Amersfoort was het donderdag het honderdste paaltje. “Wij bedanken alle betrokken gemeenten voor dit mooie resultaat en roepen andere op om ook een inventarisatie te maken en op grond daarvan maatregelen te treffen”, aldus Hugo van der Steenhoven, directeur van de Fietsersbond.Het merendeel van de botsingen tegen paaltjes en wegversmallingen gebeurt doordat fietsers de obstakels niet of te laat zien. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dit soort ongevallen vaker gebeurt met respectievelijk ouderen, tijdens fietstochten en trainingsrondjes en op plaatsen waar de fietser onbekend is. Paaltjes worden gebruikt om misbruik van het fietspad door autoverkeer te voorkomen, maar veel paaltjes zijn overbodig. Vaak is het middel erger dan de kwaal. Daarom adviseren de handboeken paaltjes alleen te overwegen als andere maatregelen onvoldoende effectief zijn gebleken.

De Fietsersbond heeft in het kader van de Fietsbalans de infrastructuur binnen de bebouwde kom van vijftig gemeenten beoordeeld op fietsvriendelijkheid. Daarbij is onder meer gekeken naar de hoeveelheid paaltjes die moesten worden gepasseerd tijdens een praktijkonderzoek op veelgebruikte fietsroutes. Binnen de bebouwde kom komen fietsers de meeste paaltjes tegen op fietspaden bij kruispunten. In totaal is 1.800 km gefietst en zijn 600 paaltjes gepasseerd. Met andere woorden, gemiddeld 1 paaltje per 3 kilometer fietsen. Van die 600 paaltjes had slechts één procent een vormgeving die voldeed aan de eisen uit het handboek voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom.Bij het fietspad op de hoek Schrijnwerkerlaan/Molenaarlaan hebben wethouder Hans Buijtelaar en Henk van Rooijen van de Fietsersbond samen het 4.000ste paaltje verwijderd.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *