fietsparkeerplekken in Binnenstad

De binnenstad is een druk bezochte plek. Om de winkelstraten te ontlasten worden vooral aan de rand van het winkelgebied extra stallingsplekken gemaakt, zoals langs de Zuidsingel, de Stadsring  en rond het begin van de Utrechtsestraat. Met name rond die laatstgenoemde locatie is behoefte aan goede stallingsmogelijkheden om looproutes vrij te houden.

Verkeerswethouder Hans Buijtelaar: “We zien dat de gestalde fietsen een belemmering vormen voor met name mensen in rolstoel en ouders met een kinderwagen. Door hier wat aan te doen, verbeteren we de toegankelijkheid van onze stadsentrees.”

Hier wordt ook gezocht naar een plek voor een nieuwe bewaakte fietsenstalling. Het aantal stallingsplekken in de binnenstad wordt in totaal uitgebreid met circa 350 plekken. Daarnaast wordt aandacht gegeven aan een betere bekendheid van de gratis bewaakte fietsenstallingen Kamperbinnenpoort en Jorisplein.

Fietsparkeervakken in het winkelgebied

Veel mensen parkeren hun fiets in en rond de winkelstraten. Om overlast van geparkeerde fietsen zo veel mogelijk te voorkomen, komt er in het winkelgebied een proef met fietsparkeervakken. De bedoeling daarvan is dat fietsen netter worden gestald zodat er ruimte vrij blijft voor voetgangers. Daarnaast gelden er speciale parkeerverboden op plekken waar de veiligheid of toegankelijkheid in het geding is. Dat geldt in de stegen rond De Hof. Door middel van borden wordt dit kenbaar gemaakt. De gemeente zal daar ook op toezien en handhaven.

Categorieën

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *